Sabtu, 14 Juli 2018

ISLAM IS ONE

Dulu saya sering membaca sebutan : Islam liberal, Islam radikal, Islam modern, Islam moderat, Islam garis keras, dsb. Sekarang ada lagi : Islam nusantara bahkan ada lagi komik sex Islamiyah. Apa-apaan ini ?

Wahai akhi & ukhti, pahami arti sebelum memberi sebutan. Tidak perlu terpengaruh oleh klasifikasi yang mereka ciptakan.

Islam bukan agama yang diciptakan oleh manusia, karena :

Allah SWT berfirman:

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ  وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ۗ  وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ
innad-diina 'indallohil-islaam, wa makhtalafallaziina uutul-kitaaba illaa mim ba'di maa jaaa`ahumul-'ilmu baghyam bainahum, wa may yakfur bi`aayaatillaahi fa innalloha sarii'ul-hisaab

"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya."
(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 19)


Islam (Arab: al-islām, الإسلام, "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT.

Dalam Al-Quran, Islam disebut juga Agama Allah atau Dienullah (Arab: دِينِ اللَّهِ).

Pengertian Islam secara  harfiyah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (Salama).

Pengertian Islam menurut bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata aslama ini. الإسلام مصدر من أسلم يسلم إسلاما 

Ditinjau dari segi bahasanya secara etimologis Islam memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Islam berasal dari kata ‘salm’ (السَّلْم) yang berarti damai atau kedamaian.
2. Islam Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti berserah diri atau pasrah.
3. Islam Berasal dari kata istaslama–mustaslimun : penyerahan total kepada Allah SWT.
4. Berasal dari kata ‘saliim’ (سَلِيْمٌ) yang berarti bersih dan suci.
5. Islam Berasal dari ‘salam’ (سَلاَمٌ) yang berarti selamat dan sejahtera.


Dari pengertian Islam secara bahasa ini, dapat disimpulkan Islam  adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam kehidupan setelah kematian).

Islam memiliki undang-undang yang suci Al-Quran namanya. Dimana setiap muslim harus tunduk & patuh pada Al-Quran. Tidak ada yang boleh mengubah Al-Quran walau hanya 1 huruf pun, karena Al-Quran adalah firman Allah SWT. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak mencampur sabdanya dengan sabda Allah. Itulah sebabnya setiap sabda atau riwayat Rasulullah dengan para sahabat dikumpulkan dalan Hadist. Bukan dalam Al-Quran.

Lihat.... betapa terstrukturnya Islam !!! Betapa jelas aturannya !!

Islam begitu suci, tidak pantas disandingkan dengan istilah liberal. Islam begitu suci, tidak pantas disandingkan dengan istilah radikal. Islam begitu suci, tidak pantas disandingkan dengan istilah garis keras...!!! 

Islam itu agama dienullah (agama yang langsung diturunkan dari Allah), maka Islam tidak boleh dipahami sebagai budaya sehingga merasa sah-sah saja saat disandingkan dengan istilah nusantara, maka diciptakanlah Islam nusantara !

Apalagi sekarang beredar komik elektronik yang disebut komik sex Islamiyah, yang katanya membahas bagaimana cara-cara nabi berhubungan intim dengan isteri-isterinya. Bagaimana seorang suami harus mempergauli isteri-isterinya ada pada ilmu fiqih dalam Islam.


Bahasa Al-Quran dan hadist itu adalah bahasa sastra tingkat tinggi yang sarat dengan kesantunan yang luar biasa. Maka untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya membaca terjemahannya saja, maka muncullah ahli tafsir untuk menggali ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist. Sebab antara terjemahan dan tafsir ini berbeda.

Mengapa Allah tidak pernah dituangkan dalam sebuah gambar ? Mengapa Rasulullah pun juga tidak pernah dituangkan dalam sebuah gambar ? Begitu jujurnya Islam, sebab Allah tidak pernah nampak, namun dapat dirasakan melalui sifat-sifatnya, maka tidak pernah dituangkan dalam gambar. Begitu mulianya Rasulullah, tidak perlu digambarkan dalam sebuah wujud, sebab wajah dan tubuh manusia dalam Islam erat kaitannya dengan aurat, maka yang terbaik adalah untuk tidak ditampakkan.

Bila sudah bisa disebut komik, artinya adalah cerita bergambar, dimana gambar lebih mendominasi daripada kata-katanya. Bila isinya tentang cara-cara Rasulullah mempergauli isteri-isterinya, bisa dibayangkan seperti apa gambar-gambar yang tertuang dalam komik itu.

Bagi saya pribadi ini pelecehan bagi Rasulullah (nabi terakhir bagi umat Islam). Komik ini lebih pantas disebut komik sex tanpa ada embel-embel Islamiyah. Islamiyah adalah sifat Islam. Pornografi dan porniaksi bukanlah sifat Islam.

Oh ya hampir lupa saya juga tidak akan ikut-ikutan menyebut Islam nusantara, mungkin lebih tepat sebutannya adalah agama nusantara, perkara ada beberapa orang Islam yang meyakini agama nusantara, ini soal lain, sebab Islam berbeda dengan orang Islam.

Ini pendapat saya pribadi yaa... anda boleh saja untuk tidak sependapat, apalagi mungkin anda penganut agama nusantara, monggo bebas saja, sebebas orang gila yang jalan-jalan nggak pakai baju. Tapi tidak perlu ngisruh, ini lapak saya, akun saya, bukan lapak anda !

ISLAM IS ONE. NOTHING ELSE.

Wassalam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar